Dragi clienti !
 
A aparut un fenomen de frauda care trebuie sa public inainte sa aiba amploare nedorita . Sunt partener cu titularul brevet nr A00504/OSIM din 25.05.2011 si direct sint mandatarul unic care poate folosi acest brevet pentru folosinta, valorificare, proiectare, constructie sau beneficii legale in urma acestora. Aveti mai jos imaginea de reclama , date de contact, tel/email firmei/persoanei care incalca legea !
 
 
Mentionez ca firma respectiva fara drept legal sau acordul titularului, mandatarului se foloseste de brevetul mentionat !
Acum doresc sa trimit un mesaj inainte de a aplica legea in vigoare….sa vedem daca ma asculta amatorii !!!
 

Art. 67. - OSIM este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legea şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care statul român este parte.

Art. 63. - Titularul de brevet poate solicita instanţei judecătoreşti: a) ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet şi dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă; b) ordonarea după acordarea liberului de vamă a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârşite de o terţă persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi.

Art. 57. - Însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 58. - Constituie infracţiunea de contrafacere, în sensul prezentei legi, fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie fără drept a obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă încălcare a drepturilor conferite conform art. 33 alin. 1, dacă aceste încălcări au fost săvârşite după data publicării cererii de brevet de invenţie, şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei. –Abrogat-Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârşirea infracţiunii de contrafacere.

 

Va multumesc atentia,

Mocsar Nicolae- 0744807158

Datele mele sint publice si reale.

 

Limba/Language

 
 
Pro TV - Ferma piscicola bazine circulare Rosia /Bihor . Aquatools e mandatar de promovare si folosinta al brevetului.