AQUATOOLS ROMANIA

 

Obezbe|ujemo tehni~ku podr{ku za vase objekte i opremu. Dizaj, izgradnju i modernizaciju vasih ribnjaka. U svakom momentu dostupni smo za svaku vrstu saveta koja vam je potrebna. Pruzamo tehni~ku podrsku bilo da se radi o toku reke ili o regulacionom sistemu.

Sa ponosom vam prestavqamo na{ najnoviji katalog za 2022 godinu www.aquaculture-partners.com . U katalogu mo`ete na}i sve sto vam je potrebno od opreme da bis te pokrenuli ili usavr{ili va{ postoje}i ribwak. U katalogu je samo deo na{e ponude. Sve ostalo {to vas interesuje mo`ete saznati u kontaktu sa nama.

Dragi na{i poslovni partenri mi uvek pru`amo boqu i kvalitetniju uslugu od ostalih kompanija koje u vama gledaju samo kupce. Mi prvenstveno imamo partnerski odnos sa vama i pruzamo vam punu podr{ku i savete . 

 

     

 

Nicolae Mocsar - CEO

Limba/Language

 
 
Pro TV - Ferma piscicola bazine circulare Rosia /Bihor . Aquatools e mandatar de promovare si folosinta al brevetului.